Konkursy

Konkurs na imiona dla młodych sokołów KGHM 2012 - REGULAMIN

Administrator

Konkurs na imiona dla młodych sokołów KGHM 2012 - REGULAMIN

 1. Organizatorem Konkursu są KGHM Polska Miedź S.A i Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół".
 2. Współorganizatorami Konkursu mogą być instytucje które zadeklarują wsparcie dla Konkursu i ufundują nagrody.
 3. Organizatorzy powołują komisję konkursową złożoną z przedstawicieli organizatorów (po dwóch przedstawicieli) .
 4. Komisja konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 5. Konkurs odbywać się będzie etapami:
  I etap - 29 maja - 10 czerwca br. - zgłaszanie propozycji na imiona poprzez formularz na stronie konkursu, 
  II etap -  wybór najciekawszych propozycji przez komisję,
  III etap - 12 czerwca do 17 czerwca br. - wybór najlepszej propozycji nastąpi poprzez głosowanie na najciekawsze propozycje na stronie konkursu.
 6. Formularze zgłoszeniowe oraz głosowanie odbywać się będzie na stronie:
  http://webcam.peregrinus.pl/glogow
 7. Jedno zgłoszenie obejmuje po jednej propozycji imienia dla samca i samicy.
 8. Ze względu na niemożność ustalenia teraz płci, będziemy wybierać jednocześnie imię dla samic i dla samców. Podczas obrączkowania piskląt ustalimy ich płeć.
 9. Jednemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo jednorazowego zgłoszenia swoich propozycji. Przy większej ilości zgłoszeń od jednego uczestnika będzie brana pod uwagę tylko pierwsza propozycja.
 10. Przy zgłoszeniu zwycięskiego imienia przez kilka osób, laureatem będzie osoba, która jako pierwsza przesłała propozycję imienia.
 11. Zwycięzca konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 12. Organizatorzy mogą przyznawać nagrody pocieszenia.
 13. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu głosowania.
 14. Osobami wyłączonymi z udziału w konkursie są członkowie komisji konkursowej i ich rodziny
 15. Fundatorami nagród będą organizatorzy, partnerzy i patroni konkursu. Nagrody mogą ufundować również osoby prywatne lub firmy, które skontaktują się z organizatorami przed wręczeniem nagród. 
 16. Majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego imienia przypadaja oraganizatorom.
 17. Wyłącza się z konkursu zwycięskie imiona z poprzednich edycji konkursów przeprowadzanych przez Stowarzyszenie oraz imion nadanych ptakom z nadajnikami GPS:
  Wars, Sawa, Piorun, Skierka, Iskierka, Zefir, Zorza, Pazurek, Pola, Solar, Promyk, Empecek, Zmiennik, Ikar, Szpon, Łuna, Orla, Rafka, Barka, Cupra, Argenta.