"SOKÓŁ"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT

Archiwum

Procedury wewnętrzne dotyczące udzielania zamówień w trybie przetargu K.c. oraz rozeznania rynku

Informacja nt. trybu postępowania w przypadku zawierania umów

dotyczących zamówień określonych

w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ

- stosując tryb przetargu, o którym mowa w art.701 – 705 K.c.

procedura_w_trybie_przetargu.pdf

Legenda:

ogłoszenie aktywne

ogłoszenie zamknięte – w trakcie rozpatrywania

ogłoszenie zamknięte

ogłoszenie wstrzymane / wycofane