Artykuły

Lęgi sokołów w naturze - sezon 2011

Administrator

Stowarzyszenie "Sokół" kontroluje co roku wszystkie znane nam i dostępne lęgi sokołów wędrownych w naturze. Podczas kontroli zakładamy młodym ptakom obrączki ornitologiczne i obserwacyjne. Jest to element monitoringu w ramach ogólnopolskiego Programu Restytucji Populacji Sokoła Wędrownego.

W roku 2011 znamy 9 par lęgowych na terenach zurbanizowanych. W bieżącym roku do lęgów przystąpiło 7 par z których tylko 5 dochowało się  młodych. Wykluło się w nich łącznie 15 młodych sokołów.

Najbardziej znaną parą sokołów jest ta gniazdująca od roku 1998r. na PKiN w Warszawie. Przez cały sezon lęgowy można ją było obserwować na żywo pod adresem www.peregrinus.pl/pl/warszawa-pkin. Sokoły złożyły trzy jaja, wykluły się dwa młode. Szczegóły na temat całego lęgu możemy znaleźć na naszym FORUM dzięki bieżacym wpisom obserwujących je internautów. Szczególnie wiele zawdzięczamy aktywności internetowej i na żywo pod pałacem grupy FalcoFani. Młode otrzymały również imiona w wyniku corocznego konkursu (o konkursie można przeczytać tutaj). Wysoka aktywność tej grupy pozwoliła nam na zakup przeznaczonej dla nich lunety obserwacyjnej - FalcoFani zebrali połowę kwoty na jej zakup, drugą część Stowarzyszenie dołożyło z własnych środków.

Drugim nie mniej znanym gniazdem jest zlokalizowane we Włocławku na kominie MPECu, które również jest dostępne przez internet pod adresem www.peregrinus.pl/pl/wloclawek. Pomimo jednak wczesnowiosennych obserwacji w gnieździe przed samymi lęgami, sokoły przestały być tu widywane. Po przeprowadzeniu szczegółowych obserwacji okazało się, że para przeniosła się na drugie stanowisko lęgowe na terenie zakładów ANWIL we Włocławku. W tym gnieździe samiec - Piorun - urodził się w roku 2004. Samica - Iskierka - została reintrodukowana w roku 2006 w Szczecinku. Para dochowała się 4 młodych - okazało się że były to same samce.

Pewną osłodą w tej sytuacji było to, że gniazdo na MPECu zajęły w tym sezonie inne sokoły - pustułki. Mogliśmy zatem śledzić równolegle życie dwóch rodzin sokolich różnych gatunków. O włocławskich pustułkach także można poczytać na naszym FORUM.

W Płocku na terenie rafinerii ORLENu  stanowisko lęgowe funkcjonuje od roku 2002. W roku 2011 wykluły się 3 młode, 2 samice i 1 samiec.  Jest to jedyna znana nam para w Polsce, która od początku lęgów na danym stanowisku przez tyle lat corocznie dochowuje się młodych. Za działalność na rzecz ochrony przyrody - za gniazdującą tam parę sokołów - zakłady ORLEN otrzymały w roku 2010 nagrodę Panteon Polskiej Ekologii.

     Kolejne stanowisko na terenie KGHM Głogów funkcjonujace od roku 2008, od roku 2009 corocznie dochowują się młodych. W br. wykluły się 3 młode, 2 samce i 1 samica.

    Na Pomorzu Zachodnim mamy trzy stanowiska lęgowe: Elektrownia Doliny Dolnej Odry koło Gryfina, Zakłady Wiskord w Szczecinie oraz Zakłady Chemiczne Police. W dwóch pierwszych stwierdziliśmy próby lęgu, niestety nieudane. Dwóch młodych natomiast dochowała się poraz pierwszy para w Policach. Pomimo prób lęgu od 2008, dopiero w tym roku po raz pierwszy w gnieździe pojawiły się 2 pisklęta - 1 samica i 1 samiec.

Kolejny rok z rzędu brak lęgu na kominie ELANy w Toruniu.

Na terenach górskich znamy 8 stanowisk lęgowych. Najstarsza para lęgowa w Pieninach dochowała się dwóch młodych. W Kotlinie Kłodzkiej ze znanych wcześniej dwóch par w tym roku nie zaobserwowano ani jednej. Dwie inne pary w Sudetach, pomimo przystąpienia do lęgów, zakończyły sezon niepowodzeniem. Najprawdopodobniej zostały zniszczone przez człowieka. W Tatrach i okolicach prawdopodobnie gniazdują kolejne trzy pary dochowały sie łącznie 7 młodych.

W roku 2010 zostało zatwierdzone przez Komisję Faunistyczną pierwsze stwierdzenie lęgu sokoła wędrownego na drzewie zgłoszone przez Pawła Wielanda. Nie znaleziono jednak samego gniazda, a jedynie młode  z dorosłymi. W bieżącym roku nie udało sie odnaleźć gniazda, ani potwierdzić lęgu.