Sprawozdanie 2011

Administrator

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011

Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia rocznego sprawozdania z działalności. Roczne sprawozdanie z działalności organizacji składa się ze sprawozdania merytorycznego i ze sprawozdania finansowego.

Poniżej zamieszczamy:


Dane KRS: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT SOKÓŁ