Myślistwo ptasze - Rocznik sokolniczy 1995 - Wskazówki w zakresie egzaminowania sokolników

jmg

Spis treści

Grupa Robocza d/s Spraw Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnyh C I C

Wskazówki w zakresie egzaminowania sokolników

Celem istnienia egzaminów dla sokolników jest upewnienie się, że posiadają oni niezbędną specjalistyczną wiedzę w zakresie sokolnictwa i przetrzymywania ptaków drapieżnych. W ten sposób można również upewnić się, że nie będą oni nieświadomie łamać praw swojego kraju oraz moralnych obowiązków wobec zdobyczy i ptaków łowczych. Ponadto od sokolników oczekuje się wiedzy na temat zagrożonych ptaków drapieżnych i starań w zakresie ich ochrony.

Dostateczna wiedza w poniższych specjalistycznych dziedzinach jest niezbędna.

I. Prawo w zakresie sokolnictwa i posiadania ptaków drapeżnych

 1. Prawna sytuacja sokolnictwa
 2. Jak pozyskiwać ptaki drapieżne do sokolnictwa
 3. Utrzymanie ptaków drapieżnych
 4. Układanie ptaków łowczych
 5. Polowanie
 6. Odnajdywanie ptaków łowczych 
 7. Odnajdywanie ptaków drapieżnych które nie mogą latać 
 8. Wypuszczanie ptaków drapieżnych 

II. Prawna ochrona w zakresie ochrony ptaków drapieżnych

III. Specjalistyczna wiedza o ptakach drapieżnych 

 1. Ogólne cechy różnych rodzin ptaków drapieżnych 
 2. Cechy szczególne, rozmieszczenie, biotopy, pokarm, rozmnażanie się i zagrożenia poszczególnych gatunków ptaków drapieżnych.

IV. Ochrona ptaków drapieżnych 

 1. Przyczyny zmniejszania się liczebności populacji ptaków drapieżnych. 
 2. Możliwe przedsięwzięcia w celu ochrony zagrożonych gatunków ptaków drapieżnych.

V. Wymogi w zakresie utrzymywania ptaków drapieżnych i polowania 

 1. Czas i urządzenia niezbędne do utrzymywania ptaków drapieżnych. 
 2. Wstęp na tereny łowieckie w celu układania i polowania.

VI. Pozyskiwanie ptaków drapieżnych 

 1. Chwytanie i wybieranie z gniazd pod KONTROLĄ PRAWA
  1. Gniazdowniki .
  2. Gałężniki.
  3. Dziczki.
 2. Hodowla. 

VII. Odchowywanie piskląt 

VIII. Prawidłowe utrzymywanie ptaków drapieżnych

 1. Zasady ogólne. 
 2. Utrzymywanie ptaków drapieżnych na sposób sokolniczy.
  1. Akcesoria. 
  2. Ptak na bloku lub berle. 
  3. Ptak na tramwaju. 
  4. Ptak na siedzisku bramkowym.
  5. Ptak na siedzisku okrągłym. 
  6. Ptak w wolierze. 
 3. Produkcja i zasady używania akcesoriów sokolniczych.

 IX. Ogólna wiedza na temat pierzenia 

 X. Właściwa kondycja łowcza ptaka łowczego 

 XI Gatunki ptaków drapieżnych używanych do sokolnictwa

 1. Ptaki wysokiego lotu. 
 2. Ptaki niskiego lotu. 

 XII. Układanie ptaków drapieżnych 

 1. Wyposażenie sokolnika.
 2. Ogólna wiedza o układaniu.
  1.  Właściwa kondycja. 
  2. Ukrócenie i uwabienie. 
  3. Kapturzenie. 
  4. Przychodzenie do ręki. 
  5. Praca z wabidłem. 
  6. Układanie na bałwanka.
 3. Układanie ptaków niskiego lotu. 
 4. Układanie ptaków wysokiego lotu.
  1. Polujących z ręki. 
  2. Polujących z krążenia.

XIII. Łowy 

 1. Polowanie z ptakami niskiego lotu. 
 2. Polowanie z ptakami wysokiego lotu.
  1.  Z ręki. 
  2. Z krążenia.

XIV. Pomocnicy sokoła 

 1.  Pies myśliwski.
  1. Układanie i utrzymanie psów myśliwskich do polowania z ptakami łowczymi. 
  2. Legawy. 
  3. Płochacz.
 2.  Tchórzofretka.
  1. Utrzymanie i wykorzystanie fretki do łowów.

 XV. Zdobycz 

 1. Najważniejsze gatunki zdobyczy w sokolnictwie.
  1.  Zając. 
  2. Królik. 
  3. Lis. 
  4. Bażant. 
  5. Kuropatwa. 
  6. Kaczki. 
  7. Krukowate.  
 2. Ochrona zwierzyny.

XVI. Gubienie ptaków 

 1. Jak zmniejszyć niebezbieczeństwo utraty ptaka łowczego. 
 2. Jak odnaleźć zgubionego ptaka łowczego.

XVII. Choroby ptaków łowczych 

 1. Ogólny wygląd zdrowego i chorego ptaka drapieżnego. 
 2. Płaszcz piór. 
 3. Choroby skóry. 
 4. Choroby pokarmowe. 
 5. Choroby wnętrza dzioba i jamy nosowej. 
 6. Choroby wola żołądka i jelit. 
 7. Choroby układu oddechowego. 
 8. Choroby epileptyczne, paraliże nóg i skrzydeł. 
 9. Złamania kości. 
 10. Przypadki zatrucia. 
 11. Niedobory witaminowe. 
 12. Ordynowanie leków. 
 13. Postępowanie z osłabionymi ptakami drapieżnymi.  

XVIII. Język sokolniczy 

XIX. Rys historyczny sokolnictwa