WebCam - Gniazdo Trzebież

Wyniki konkursu na imiona dla młodych sokołów - Trzebież 2021

alt

Zakończył się konkurs na imiona dla młodych sokołów wędrownych z lęgu 2021 na terenie Nadleśnictwa Trzebież.

Zwycięskie imiona to:

  • femaleJAGODA 7 CY - jako pierwsza zgłosiła Jadwiga Sawłan (Gdynia).
  • femaleRUNA 8 CY - jako pierwsza zgłosiła Joanna Nasińska (Gdańsk).

oraz imiona dla młodych sokołów wsiedlonych w ramach adopcji:

  • maleLEŚNIK 6YV - jako pierwszy zgłosił Piotr Kopacz (Gdynia).
  • maleGUCIO 7YV - jako pierwszy zgłosił Bruno Rajek (Gdańsk).

W I etapie konkursu otrzymaliśmy propozycje imion od 104 osób. Poprawnie zgłoszono 76 różnych propozycji imion męskich i 63 różne propozycje imion żeńskich. Na najciekawsze propozycje oddano 604 ważne głosy.
Szczegóły poniżej.

Zwycięzców Konkursu powiadomimy pocztą elektroniczną.
Serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu na imię dla dorosłej samicy sokoła wędrownego - Trzebież 2021

alt

Zakończył się konkurs na imię dla dorosłej samicy sokoła wędrownego z gniazda nadrzewnego w Nadleśnictwie Trzebież.

Zwycięskie imię to:

  • femalePINIA (X XF) - jako pierwszy zgłosił je Waldemar Pałka z Brwinowa.

W I etapie konkursu otrzymaliśmy propozycje imion od 100 osób. Poprawnie zgłoszono 65 różnych propozycji imion żeńskich. Na najciekawsze propozycje oddano 672 ważne głosy.
Szczegóły poniżej.

Zwycięzców Konkursu powiadomimy pocztą elektroniczną.
Serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej...

Podsumowanie roku 2020

Stanowisko lęgowe sokoła wędrownego w Nadleśnictwie Trzebież zostało znalezione w roku 2015.

W roku 2015 w gnieździe wykluły się dwa młode. W roku 2016 już w odnowionym gnieździe ptaki dochowały się trzech młodych. Wiosną 2017 roku zainstalowano przy gnieździe kamerę do transmisji, ale sokoły wyprowadziły lęg w innym miejscu. W roku 2018 przed kamerą wykluły się trzy młode. W roku 2019 wyfrunęły z gniazda cztery młode. 

Czytaj więcej...

Trzebież - wprowadzenie

Stanowisko lęgowe sokoła wędrownego w Nadleśnictwie Trzebież zostało znalezione w roku 2015 przez Łukasza Ławickiego. Przeprowadzał on w tym terenie inwentaryzację ornitologiczną. Za znalezienie tego gniazda otrzymał od nas jedną z lornetek Swarovskiego, jakie rozdajemy za znalezienie gniazd nadrzewnych tego gatunku.

W roku 2015 W gnieździe wykluły się dwa młode. Jeden z nich był jednak bardzo słaby i padł. Podczas obrączkowania zostały podłożone dwa młode sokoły z hodowli. Ptaki z powodzeniem wyprowadziły całą trójkę. Ze względu na bardzo zły stan techniczny gniazda podczas obrączkowania zostało ono wstępnie wzmocnione a po sezone zbudowane nowe.

W roku 2016 już w nowym gnieździe ptaki dochowały się trzech młodych.

Samiec z pary pochodzi z pierwszego nadrzewnego gniazda z Barlinka z roku 2012 lub 2013. Samica została reintrodukowana przez nasze Stowarzyszenie.

Wiosną 2017 roku zainstalowaliśmy przy gnieździe kamerę do transmisji on line. Niestety po uruchomieniu transmisji gniazdo odwiedzają jedynie bieliki mimo, że sokoły  były często obserwowane w okolicy jeszcze podczas zakładania kamery. Może sokoły jeszcze się zdecydują.

Transmisja odbywa sie po łączu komórkowym i zasilana jest z paneli słonecznych. Może to powodować chwilowe przestoje w transmisji. Mamy jednak nadzieję, że mimo wszystko uda się coś ciekawego zaobserwować nawet, jeśli w tym roku nie doczekamy się sokołów.