7. Zakup karmy – przepiórki mrożone

Administrator

 OGŁOSZENIE na zakup karmy - przepiórki mrożone

Stowarzyszenie zakupi przepiórki mrożone na karmę dla reintrodukowanych sokołów wędrownych w 2013 roku.

Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu - poniżej

Załączniki:

Wyniki postępowania: