18. Opracowanie wyników badań DNA

Administrator

 OGŁOSZENIE na Opracowanie analizy badań DNA sokoła wędrownego.

Stowarzyszenie zleci opracowanie analizy uzyskanych wyników oraz przygotowanie raportu z badań nad zmiennością genetyczną dzikich i reintrodukowanych sokołów wędrownych. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu - poniżej

Załączniki:


   Wyniki postępowania: