Archiwum

3. Zakup sokołów wędrownych do reintrodukcji na terenie Polski w latach 2013-2014

Zakup sokołów wędrownych (Falco peregrinus) przeznaczonych do reintrodukcji na terenie Polski w latach 2013 – 2014.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dla przetargu na wyłonienie wykonawców umów ramowych, których celem jest zakup młodych osobników sokoła wędrownego (Falco peregrinus), przeznaczonych do reintrodukcji na terenie Polski w latach 2013 – 2014.

Przetarg został rozstzrygnięty. Wyniki poniżej.

Czytaj więcej...