19. Zakup sokołów wędrownych do reintrodukcji na terenie Polski w roku 2022

Administrator

 Zakup sokołów wędrownych (Falco peregrinus) przeznaczonych do reintrodukcji na terenie Polski roku 2022.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia na wyłonienie wykonawców umów ramowych, których celem jest zakup młodych osobników sokoła wędrownego (Falco peregrinus), przeznaczonych do reintrodukcji na terenie Polski w roku 2022.

Załączniki:


Wyniki postępowania: