Zamrzenica - wprowadzenie

Administrator

Podgląd z umieszczonego na drzewie gniazda adaptacyjnego w ramach realizowanego w Nadleśnictwie Zamrzenica (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu) programu reintrodukcji sokoła wędrownego (Falco peregrinus peregrinus).

Sokół wędrowny w latach 60 całkowicie wyginął z terenu Polski. Od kilkudziesięciu lat wspólnymi siłami sokolników, myśliwych i leśników realizowany jest w Polsce program odbudowy populacji tego gatunku. Nadleśnictwo Zamrzenica w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ” postanowiło przystąpić do działań zmierzających do zwiększenia liczebności sokoła wędrownego w Polsce. Bory Tucholskie to największy zwarty kompleks leśny naszego kraju jednak nadal nie zostało stwierdzone tu gniazdowanie sokoła wędrownego. Naturalną decyzją było podjąć działania by to zmienić. Program reintrodukcji sokoła wędrownego w Nadleśnictwie Zamrzenica jest całkowicie finansowany ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ” udziela wsparcia metodycznego i merytorycznego oraz przekazało na czas realizacji projektu gniazda adaptacyjne.