"SOKÓŁ"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT

Who's online

Now online:
  • 3 members
  • 747 guests
Latest members:

Z powodu awarii serwerów utracie uległy dane z FORUM, Shoutbox, wiadomości prywatnych i e-mail, ustawień kont, etc. z okresu 7 - 10 października br. :-(

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierzat "Sokol"

st. Osiedlowa 1; 87-800 Wloclawek;
mobile: + 48 608 36 56 46;
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Bank name : Bank Ochrony Srodowiska O/Wloclawek
Bank address: Kosciuszki 15; 87-800 Wloclawek
SWIFT: EBOSPLPW050
Account number: PL 52 154010692001 872185350001


Dane KRS: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT SOKÓŁ