Konkursy Głogów KGHM

Konkurs na imiona dla młodych sokołów z KGHM w Głogowie

Administrator

Zapraszamy do wzięcia udziału w

Konkursie na imiona dla młodych sokołów z KGHM w Głogowie w roku 2013

Organizatorami konkursu są:

alt      Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół"

oraz

 

Idź do...  KGHM Polska Miedź S.A.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na imiona dla młodych sokołów urodzonych w KGHM w Głogowie w sezonie 2013.

Zapraszamy do składania propozycji na imiona dla ptaków. Można złożyć po jednej propozycji na samca i dla samicy. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze propozycje, spośród których następnie będą wybrane zwycięskie imiona za pomocą głosowania.

Dla zwyciężców będą ufundowane ciekawe nagrody.

Regulamin Konkursu znajdziesz poniżej.
Przed zgłoszeniem swojej propozycji imion prosimy o zapoznanie się z nim.

Konkurs na imiona dla młodych sokołów KGHM 2013 - REGULAMIN

 1. Organizatorem Konkursu są KGHM Polska Miedź S.A i Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt "SOKÓŁ".
 2. Współorganizatorami Konkursu mogą być instytucje które zadeklarują wsparcie dla Konkursu i ufundują nagrody.
 3. Organizatorzy powołują komisję konkursową złożoną z przedstawicieli organizatorów (po dwóch przedstawicieli) .
 4. Komisja konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 5. Konkurs odbywać się będzie etapami:
  I etap - 23 maja - 11 czerwca 2013 - zgłaszanie propozycji na imiona poprzez formularz na stronie konkursu, 
  II etap -  wybór najciekawszych propozycji przez komisję,
  III etap - 14 czerwca do 28 czerwca 2013 - wybór najlepszej propozycji nastąpi poprzez głosowanie na najciekawsze propozycje na stronie konkursu.
 6. Formularze zgłoszeniowe oraz głosowanie odbywać się będzie na stronie: https://www.peregrinus.pl/pl/glogow
 7. Jedno zgłoszenie obejmuje po jednej propozycji imienia dla samca i samicy.
 8. Ze względu na niemożność ustalenia teraz płci, będziemy wybierać jednocześnie imię dla samic i dla samców. Podczas obrączkowania piskląt ustalimy ich płeć.
 9. Jednemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo jednorazowego zgłoszenia swoich propozycji. Przy większej ilości zgłoszeń od jednego uczestnika będzie brana pod uwagę tylko pierwsza propozycja.
 10. Przy zgłoszeniu zwycięskiego imienia przez kilka osób, laureatem będzie osoba, która jako pierwsza przesłała propozycję imienia.
 11. Zwycięzca konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 12. Organizatorzy mogą przyznawać nagrody pocieszenia.
 13. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu głosowania.
 14. Osobami wyłączonymi z udziału w konkursie są członkowie komisji konkursowej i ich rodziny
 15. Fundatorami nagród będą organizatorzy, partnerzy i patroni konkursu. Nagrody mogą ufundować również osoby prywatne lub firmy, które skontaktują się z organizatorami przed wręczeniem nagród. 
 16. Majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego imienia przypadaja oraganizatorom.
 17. Wyłącza się z konkursu zwycięskie imiona z poprzednich edycji konkursów przeprowadzanych przez Stowarzyszenie oraz imion nadanych ptakom z nadajnikami GPS:
  Wars, Sawa, Piorun, Skierka, Iskierka, Zefir, Zorza, Pazurek, Pola, Solar, Promyk, Empecek, Zmiennik, Ikar, Szpon, Łuna, Orla, Rafka, Barka, Cupra, Argenta, Florek, Fiona, Florcia, Koko.