WebCam - Gniazdo Gdynia PGE

Wyniki konkursu na imiona dla młodych sokołów Gdynia PGE 2024

Administrator

alt

Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "SOKÓŁ"

PGE Gdynia Elektorciepłownia

Zakończył się już konkurs na imiona dla młodych sokołów Gdynia PGE 2024.

Zwycięskie imiona to:

 • maleKORSARZ6HW - jako pierwszy imię zgłosił Łukasz Kniat
  2lip
  (Wrocław).
 • maleKLIF7HW - jako pierwsza imię zgłosiła Elżbieta Krzymowska
  elik
  (Olsztyn).
 • maleBAŁTYK8HW - jako pierwsza imię zgłosiła Magdalena Koniuszewska
  K
  (Gdańsk).
 • femaleREGATA9HW - jako pierwsza imię zgłosiła Anna Frąk
  I
  (Gdynia).
Czytaj więcej...

Podsumowanie roku 2021

Lizka

4

Do pierwszego spotkania pary rezydentów doszło już 2 stycznia. Bryza i Bosman przystąpiły do lęgu jako jedne z pierwszych obserwowanych przez nas na wizji sokołów w polskich gniazdach. Należy wspomnieć, iż zniesienie przez Bryzę jajka w dniu 7 marca, było pierwszym udokumentowanym w roku 2021 zniesieniem w polskim gnieździe sokołów. Dokumentacji na forum dokonała FF elik.

Czytaj więcej...

Podsumowanie roku 2020

Ruda Zołza

Gdyńska para, rezydująca na kominie gdyńskiej elektrociepłowni od 2015 roku, widywana była regularnie od początku roku. Odwiedzali gniazdo, utrzymywali i zacieśniali więź między sobą, patrolowali teren.

Czytaj więcej...

Elektrociepłownia gdyńska - wprowadzenie

Administrator

Historia gdyńskiego gniazda sięga roku 2006, kiedy to zaobserwowano samicę stale przebywającą na kominie. Po wymianie korespondencji z kierownictwem ciepłowni otrzymaliśmy zgodę na montaż gniazda dla sokołów. Montaż gniazda nastąpił 18 stycznia 2007 roku w ramach realizowanej w tym czasie dotacji z Fundacji EkoFundusz. Początkowo gniazdo było zbudowane wewnątrz komina z zewnętrznym podestem, podobnie jak obecnie we włocławskim MPECu. Gniazdo zostało zajęte przez pustułki, jednak pojedynczy sokół stale przebywał w okolicy. Ze względu na intensywne użytkowanie komina przez dostawców telefonii komórkowej w roku 2009 dotychczasowe gniazdo zostało zdemontowane, a nową konstrukcję zawieszono kilka metrów wyżej.

W roku 2013 pojawia się w końcu samiec. Ptaki wykazują duże zainteresowanie gniazdem, ale do lęgu jeszcze nie dochodzi. Bardzo obiecująco wygląda zachowanie ptaków w roku 2014. Kontrola gniazda niestety nie potwierdza lęgu. Być może spowodowane to jest zbyt młodym jeszcze wiekiem samicy. Przełom następuje jednak w roku 2015. Obserwacje w okolicach komina pozwalają przypuszczać, że w tym roku nastąpi przełom. Udaje się również odczytać obrączki u obu sokołów. Samiec z czarną obrączką obserwacyjną o numerze 5 PT został reintrodukowany pod Wrocławiem w roku 2010. Samica ze srebrną obrączką obserwacyjną numer 5 LY  urodziła się na drzewie koło Neustrelitz w Niemczeh - 376 km od Gdyni.

Nadchodzi dzień kontroli. 15 maja 2015 r. Zaglądamy do gniazda a tam pisklę, duża dobrze odkarmiona samiczka. W końcu sukces. Cieszymy się z kolejnego stanowiska lęgowego. Jest to jedno z siedmiu nowych gniazd w Polsce w tym roku. Jeszcze bardziej cieszy się chyba kierownictwo elektrociepłowni, które decyduje się na sfinansowanie nowego podglądu. Po przygotowaniu nowego gniazda z zainstalowanymi kamerami, próbujemy je zamontować pod koniec grudnia 2015 r. Niestety bardzo silny wiatr skutecznie nam to uniemożliwia. Później przychodzą mrozy, to znowu wiatr. Dopiero 10 lutego 2016 r. warunki pogodowe pozwalają nam na zamontowanie nowego lokum z kamerami. Od tej chwili podglądaniem gdyńskich sokołów może się zająć już trochę więcej osób. 

Składamy tu podziękowania Kierownictwu Elektrociepłowni w Gdyni za zaangażowanie w ochronę sokoła oraz sfinansowanie nowego podglądu wraz z transmisją on-line.