Sponsorzy Stowarzyszenia

Administrator

Spis treści

Do tej pory wsparli nas:

Rok 2022

sponsor

ANNA JADCZYK, EVA WROTKOWSKA, HALINA BRZEJSZCZAK, ANNA EWA WASILEWSKA, MIROSŁAWA KRAWIEC, URSZULA MARIA SRZEDNICKA, ARKADIUSZ BRDYŚ, LILIANA SADZIK, MATEUSZ MAREK CISOSKI, BARBARA BERENT, MARIA KOPIENIAK, EWA SZATAN, JACEK JAWORSKI, WALENTYNA RAKIEL-CZARNECKA, AGNIESZKA SOSNOWSKA, PAWEŁ KARPIŃSKI, PATRYK HOŁUB, TERESA BUSZKO, KATARZYNA CZERNIECKA, AGNIESZKA BRZEZIŃSKA, MAREK OLESIŃSKI, WALDEMAR LEJB, IWONA CYMAN, MARIOLA KONICKA, KRYSTYNA JULIA KNOPA

Jadwiga Sawłan, Stanislawa Robotka